Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 26

26. Dla jakich wartości parametru m proste y=1/2 (m-3)x+2 i y=3/2 (m+1)x-7 są równoległe?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 25

25. Dla jakich wartości parametru m proste y=2|m-2|x+4 i y=4x+3 są równoległe?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 24

24. Dla jakich wartości parametru m proste y=(m-2)x-3 i y=-4x+7 są równoległe?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 23

23. Dla jakich wartości parametru m proste y=2mx-1 i y=6x+8 są równoległe?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 22

22. Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=4(5-√3)x+8 i przechodzi przez punkt P=(1,20).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 21

21. Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=-2/3 x-1 i przechodzi przez punkt P=(-3/2,3).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 20

20. Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=4 i przechodzi przez punkt P=(√3,-2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 19

19. Wykres funkcji y=2x+1 przekształcono symetrycznie względem osi y. Jaki jest wzór otrzymanej funkcji?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 18

18. Dla jakich argumentów x funkcja f(x)=2√2 x-8 przyjmuje wartości: a) nieujemne, b) niedodatnie.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 17

17. Dla jakich argumentów x funkcja f(x)=-4 przyjmuje wartości: a) dodatnie, b) ujemne.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »