Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 36

36. Równanie prostej x-2y-3=0 przekształć do postaci kierunkowej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 35

35. Równanie prostej 4x+4y=0 przekształć do postaci kierunkowej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 34

34. Równanie prostej y=4/5 x+2 przekształć do postaci ogólnej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 33

33. Równanie prostej y=3x-8 przekształć do postaci ogólnej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 32

32. Narysuj wykres i określ monotoniczność funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 31

31. Narysuj wykres funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 30

30. Narysuj wykres funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 29

29. Narysuj wykres funkcji f(x)=1/2 x+1 dla x∈〈2, 4)∪〈6,8〉.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 28

28. Funkcja liniowa f(x) przyjmuje wartości mniejsze od 0 dla x∈(2,∞) i f(-1)=3. Napisz wzór tej funkcji.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 27

27. Miejscem zerowym funkcji liniowej jest liczba 2 i f(0)=2. Napisz wzór tej funkcji.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »