Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 46

46. Wyznacz punkty przecięcia prostej x+y-2=0 z osiami układu współrzędnych.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 45

45. Podaj współczynnik kierunkowy prostej x-5y+2=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 44

44. Podaj współczynnik kierunkowy prostej 2x-y+3=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 43

43. Podaj współczynnik kierunkowy prostej x+y-8=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 42

42. Podaj dwa przykłady par liczb spełniających równanie: -1/2 x+y-1=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 41

41. Podaj dwa przykłady par liczb spełniających równanie x+y+5=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 40

40. Przekształć równanie prostej -1/3 x+31/2 y-2=0 tak, aby wszystkie współczynniki były liczbami całkowitymi.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 39

39. Czy podane równania przedstawiają tę samą prostą? 3x+2y-8=0,-6x-4y+16=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 38

38. Czy podane równania przedstawiają tę samą prostą? 1/2 x+2/3 y-1=0, 3x+4y-6=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 37

37. Czy podane równania przedstawiają tę samą prostą? 3x-y-2=0, -3x+y+2=0.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »