Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 56

56. Napisz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i punkt P=(0,2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 55

55. Napisz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i punkt P=(-3,0).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 54

54. Napisz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i punkt P=(1,-2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 53

53.Podaj współrzędne trzech dowolnych punktów leżących na prostej x=4.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 52

52.Podaj współrzędne trzech dowolnych punktów leżących na prostej 2y-4=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 51

51.Podaj współrzędne trzech dowolnych punktów leżących na prostej x-y=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 50

50. Narysuj prostą 3x+7=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 49

49. Narysuj prostą 3y-5=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 48

48. Narysuj prostą 2x-3y+6=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 47

47. Wyznacz punkty przecięcia prostej 2x-3y+6=0 z osiami układu współrzędnych.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »