Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 66

66. Dla jakich wartości m punkt P=(m,4m) leży na prostej y=5x+3 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 65

65. Dobierz współrzędną x tak, aby punkty P=(-4,2), Q=(x,-3/2) i R=(2,-1) były współliniowe (leżały na tej samej prostej).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 64

64. Dobierz współrzędną y tak, aby punkty P=(1,2), Q=(3,6) i R=(-1,y) były współliniowe (leżały na tej samej prostej).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 63

63. Czy punkty A=(1,3), B=(2,5), C=(10,21) są współliniowe (leżą na tej samej prostej)?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 62

62. Czy punkty A=(0,0), B=(1,2), C=(3,6) są współliniowe (leżą na tej samej prostej)?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 61

61. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(-1,-2) i B=(2,4).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 60

60. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(-2,-1) i B=(0,0).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 59

59. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(-1,-3) i B=(-1,2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 58

58. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(2,4) i B=(-3,4).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 57

57. Podaj równanie prostej przecinającej osie układu współrzędnych w punktach (0,-1),(1/2,0).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »