Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 75

75. Dla jakich wartości m proste 2mx+(1-3m)y+2=0 i 4x-5y-10=0 nie mają punktów wspólnych (są równoległe)?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 74

74. Dla jakich wartości m proste 1/4 x+y+1/2=0 i 2x+(m+3)y-12=0 nie mają punktów wspólnych (są równoległe)?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 73a

73a. Dla jakich wartości m proste 6x+4y-10=0 i mx+2y-1=0 nie mają punktów wspólnych (są równoległe)? – II sposób.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 73

73. Dla jakich wartości m proste 6x+4y-10=0 i mx+2y-1=0 nie mają punktów wspólnych (są równoległe)? – I sposób.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 72

72. Zbadaj, ile punktów wspólnych mają proste 1/2 x-2y+5=0 i x-4y+10=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 71

71. Zbadaj, ile punktów wspólnych mają proste x-y+√2=0 i -2x+2y-4=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 70

70. Zbadaj, ile punktów wspólnych mają proste x+2y-3=0 i 4x+2y-2=0.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 69

69. Dla jakich wartości n punkt P=((n-3)/2,n) należy do prostej 3x+y+2=0 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 68

68. Dla jakich wartości m punkt P=(2,-2) należy do prostej y=(m-3)x+4 ?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 67

67. Dla jakich wartości n punkt P=(n-2,n-1) leży na prostej y=-1/2 x+5/2 ?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »