Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 85

85. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=3/2 x+√3 i przechodzącej przez punkt P=(-1,1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 84

84. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej x-5y+7=0 i przechodzącej przez punkt P=(-1,2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 83

83. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=-1/2 x-2 i przechodzącej przez punkt P=(3,1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 82

82. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=2x i przechodzącej przez punkt P=(0,2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 81

81. Napisz równanie prostej równoległej do prostej √3 y+1=0 i przechodzącej przez punkt A=(1,-3).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 80

80. Napisz równanie prostej równoległej do prostej 5x+2=0 i przechodzącej przez punkt A=(1/5,1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 79

79. Napisz równanie prostej równoległej do prostej √2 x+3y-1=0 i przechodzącej przez punkt A=(-√2,0).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 78

78. Napisz równanie prostej równoległej do prostej 2x+2y+2=0 i przechodzącej przez punkt P=(2,-1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 77

77. Dla jakich wartości m proste 3x-(m-1)y+3=0 i x+2y+1=0 mają wszystkie punkty wspólne (pokrywają się)?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 76

76. Dla jakich wartości m proste 6x+2y-16=0 i 3x+my-8=0 mają wszystkie punkty wspólne (pokrywają się)?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »