Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 6

6. Narysuj wykres funkcji liniowej y=√3 x+√3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 5

5. Narysuj wykres funkcji liniowej y=-2/3 x.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 4

4. Narysuj wykres funkcji liniowej y=x+3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 3

3. Na podstawie wykresu podaj wzór funkcji liniowej f(x).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 2

2. Na podstawie wykresu podaj wzór funkcji liniowej f(x).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 1

1. Na podstawie wykresu podaj wzór funkcji liniowej f(x).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »