Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 95

95. Oblicz odległość punktu P=(-3,9) od początku układu współrzędnych.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 94

94. Oblicz odległość punktu P=(3√2,-3√2) od początku układu współrzędnych.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 93

93. Oblicz odległość punktu P=(3,-4) od początku układu współrzędnych.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 92

92. Oblicz długość odcinka AB (oblicz odległość punktów A i B). A=(-2/7,1/3), B=(-2/7,-1/3).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 91

91. Oblicz długość odcinka AB (oblicz odległość punktów A i B). A=(1,-2), B=(4,2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 90

90. Oblicz długość odcinka AB (oblicz odległość punktów A i B). A=(√2,√3), B=(-2√2,√3).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 89

89. Oblicz długość odcinka AB (oblicz odległość punktów A i B). A=(3,8), B=(11,8).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 88

88. Rozwiąż metodą graficzną układ równań.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 87

87. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej x=-2 i przechodzącej przez punkt P=(2,3).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 86

86. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=3 i przechodzącej przez punkt P=(-2,1).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »