Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 08 Funkcje - 7 zł / 30 dni


Wyznaczanie dziedziny (zbioru wszystkich argumentów) funkcji.
Wyznaczanie zbioru wartości funkcji.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podane warunki.
Rysowanie wykresów funkcji.
Odczytywanie z wykresu dziedziny i zbioru wartości funkcji, wartości najmniejszej i największej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji.
Odczytywanie z wykresów rozwiązań równań i nierówności.
Odczytywanie z wykresu przedziałów monotoniczności funkcji.
Przesuwanie wykresów funkcji.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje. Zadanie 33

33. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędna x spełnia warunek x∈(-1, 2〉.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 32

32. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają warunki: a) y=3, b) x=-2 , c) y>1, d) x≤-2 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 31

31. Narysuj w układzie współrzędnych wielokąt, którego wierzchołkami są punkty A=(-2, -1), B=(2, 1), C=(-3, 2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 30

30. Wyznacz dziedzinę funkcji f(x)=2x+1, której zbiór wartości ZW={-1,1,5}.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 29

29. Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=5√x-2 dla x∈{1,4,36}.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 28

28. Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=x+2 dla x∈〈-1, 1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 27

27. Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=1/x dla x∈〈2 ,∞).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 26

26. Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=3x^2-x dla x∈〈-2 ,1)∩C.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 25

25. Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=2x-1/2 dla x∈{-2 1/2,0 ,1}.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 24

24. Która z liczb należy do zbioru wartości funkcji f(x)?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »