Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 08 Funkcje - 7 zł / 30 dni


Wyznaczanie dziedziny (zbioru wszystkich argumentów) funkcji.
Wyznaczanie zbioru wartości funkcji.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podane warunki.
Rysowanie wykresów funkcji.
Odczytywanie z wykresu dziedziny i zbioru wartości funkcji, wartości najmniejszej i największej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji.
Odczytywanie z wykresów rozwiązań równań i nierówności.
Odczytywanie z wykresu przedziałów monotoniczności funkcji.
Przesuwanie wykresów funkcji.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje. Zadanie 43

43. Które rysunki nie przedstawiają wykresu funkcji?

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 42

42. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają warunki: x∈(-2, 3〉 i y∈(0, 2〉∩C .

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 41

41. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają warunki: x∈〈-3, 4)∩N i y∈〈1, 3) .

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 40

40. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają warunki: x≤1 i y∈(2, 4〉 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 39

39. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają warunki: x∈〈-3, 2) i y∈(-1, 2〉 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 38

38. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają warunki: x≤-2 i y>3 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 37

37. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają warunki: x=-2 i y>0 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 36

36. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędna y spełnia warunek y∈(-∞, 2)∪〈4, ∞).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 35

35. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają warunki: x∈〈-3, 2) i y=-4 .

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 34

34. W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędna y spełnia warunek y∈(-1, 3〉.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »