Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 34. Obliczanie prawdopodobieństwa - 0 zł

[ 1 2 ] powrót »

15. Trzy osoby kolejno rzucają kostką sześcienną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – co najmniej dwie z nich otrzymały taki sam wynik.

zobacz rozwiązanie »


14. Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5 układamy wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach, a następnie losujemy jedną z nich. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – wylosowana liczba jest mniejsza od 320.

zobacz rozwiązanie »


13. Rzut trzema kostkami i czterema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – wypadły tylko szóstki i orły.

zobacz rozwiązanie »


12. Drzwi otwierają się automatycznie po wybraniu czterocyfrowego kodu. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że osoba nieznająca kodu wybierze prawidłowe cyfry.

zobacz rozwiązanie »


11. Ze zbioru liczb trzycyfrowych zapisanych za pomocą cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wybieramy losowo jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – wylosowana liczba jest parzysta.

zobacz rozwiązanie »


10. W urnie znajdują się 4 kule z numerami: 1, 1, 2, 3. Losujemy 2 razy bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że druga z wylosowanych kul ma wyższy numer niż pierwsza.

zobacz rozwiązanie »


9. Test składa się z dziesięciu pytań. W każdym pytaniu należy zaznaczyć jedną z czterech możliwych odpowiedzi. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że osoba nieznająca odpowiedzi na żadne pytanie odpowie na wszystkie poprawnie.

zobacz rozwiązanie »


8. W wagonie jest 11 przedziałów po 8 miejsc w każdym. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – kupiliśmy miejscówkę przy oknie.

zobacz rozwiązanie »


7. Rzut dwiema kostkami do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – na obu kostkach wypadły identyczne wyniki.

zobacz rozwiązanie »


6. Trzykrotny rzut kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – iloczyn oczek we wszystkich rzutach jest mniejszy od 200.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 ]powrót »