Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 33. Prawdopodobieństwo - Reguła mnożenia - 0 zł

[ 1 2 ] powrót »

11. „Przechodzimy” po bokach i przekątnych wypukłego pięciokąta ABCDE. Na ile sposobów można dojść z punktu A do punktu E tak, aby przejść przez wszystkie wierzchołki pięciokąta i przez każdy z nich tylko raz?

zobacz rozwiązanie »


10. Ile można utworzyć liczb trzycyfrowych z cyfr parzystych (cyfry mogą się powtarzać)?

zobacz rozwiązanie »


9. Ile jest nieparzystych trzycyfrowych liczb o różnych cyfrach?

zobacz rozwiązanie »


8. Ile jest czterocyfrowych liczb, zaczynających się od 1, 3, lub 7, w których żadna cyfra się nie powtarza?

zobacz rozwiązanie »


7. Na ile sposobów można ulokować 3 kredki w 7 pudełkach tak, aby każda z nich znajdowała się w innym pudełku?

zobacz rozwiązanie »


6. Na ile sposobów można ulokować k kredek w p pudełkach? a) k = 4, p = 3, b) k = 1, p = 6, c) k = 12, p = 1.

zobacz rozwiązanie »


5. Ile można otrzymać wyników, rzucając: a) pięć razy monetą lub pięcioma monetami, b) dwa razy kostką i trzy razy monetą?

zobacz rozwiązanie »


4. Pan Kowalski zabrał na siedmiodniowy wyjazd służbowy 10 krawatów. Ile ma możliwości zaprezentowania swej kolekcji, jeżeli każdego dnia będzie nosił inny krawat?

zobacz rozwiązanie »


3. W klasie jest 28 uczniów. Każdy otrzymał z kartkówki jedną spośród 6 możliwych ocen. Ile może być różnych wyników takiej kartkówki?

zobacz rozwiązanie »


2. Do stołu siadają 3 osoby. Na ile sposobów mogą zająć miejsca, jeżeli przy stole znajdują się 4 krzesła?

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 ]powrót »