Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 32. Własności prawdopodobieństwa - 7 zł / 30 dni

[ 1 2 ] powrót »

17. Tomek rzuca 5 razy piłką do kosza. P(A) – prawdopodobieństwo tego, że trafi co najmniej 3 razy wynosi 0,31. P(B) – prawdopodobieństwo tego, że co najmniej 2 razy nie trafi wynosi 0,92. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że Tomek trafi do kosza dokładnie 3 razy.

zobacz rozwiązanie »


16. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w poniedziałek jest równe 40%. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów we wtorek jest równe 30%. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w poniedziałek i we wtorek jest równe 15%. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że w żaden z wymienionych dni nie będzie padać.

zobacz rozwiązanie »


15. Przejazd przez 10 skrzyżowań. Prawdopodobieństwo przejazdu przez wszystkie skrzyżowania bez zatrzymania wynosi 0,04. Prawdopodobieństwo zatrzymania się co najmniej na dwóch skrzyżowaniach wynosi 0,77. Oblicz prawdopodobieństwo zatrzymania się na dokładnie jednym skrzyżowaniu.

zobacz rozwiązanie »


Własności prawdopodobieństwa.(...)

14. Zdarzenie A jest zawarte w zbiorze Ω i zdarzenie B jest zawarte w zbiorze Ω. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 1/8, prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B jest równe 5/12, prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B jest równe 1/12. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B’.

zobacz rozwiązanie »


13. Spośród 18 dziewcząt siedem trenuje koszykówkę, trzy – tenis, a jedna – obydwie wymienione dyscypliny. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana dziewczyna nie trenuje ani koszykówki, ani tenisa.

zobacz rozwiązanie »


12. Piotrkowi zostały do zdania dwa egzaminy: z angielskiego i z matematyki. Szacuje szansę zdania co najmniej jednego z nich na 85%, szansę zdania egzaminu z angielskiego na 70%, szansę zdania obydwu na 65%. Jak oszacował szansę zdania egzaminu z matematyki?

zobacz rozwiązanie »


11. Rzut kostką i monetą. Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek podzielnej przez 3 i orła lub parzystej liczby oczek.

zobacz rozwiązanie »


10. Ze zbioru liczb {20, 22, 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66, 70, 77, 80, 88, 90, 99} losujemy jedną. Zdarzenie A polega na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 3, B – wylosowana liczba jest podzielna przez 6. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 3 lub przez 6.

zobacz rozwiązanie »


9. Z cyfr należących do zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} tworzymy wszystkie możliwe liczby dwucyfrowe (cyfry mogą się powtarzać). Z tak powstałego zbioru liczb losujemy jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – w wylosowanej liczbie co najmniej jedna cyfra jest parzysta.

zobacz rozwiązanie »


8. Trzykrotny rzut monetą. Zdarzenie A polega na tym, że co najmniej raz wypadła reszka. Oblicz prawdopodobieństwo darzenia A.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 ]powrót »