Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 31. Prawdopodobieństwo - Działania na zdarzeniach - 0 zł

10. Które zdanie jest prawdziwe? a) Jeżeli zdarzenia A i B się wykluczają, to A pociąga za sobą B’. b) Jeżeli zdarzenia A i B się wykluczają, to B’ pociąga za sobą A.

zobacz rozwiązanie »


9. Rzut dwiema kostkami do gry. Oznaczamy zdarzenia: A – iloczyn oczek jest nieparzysty, B – iloczyn oczek jest parzysty, C – suma oczek jest nieparzysta, D – suma oczek jest parzysta. Wypisz pary zdarzeń wykluczających się . Które zdarzenia pociągają za sobą inne?

zobacz rozwiązanie »


8. Rzut trzema monetami. Zdarzenia A i B oznaczają: A – na dokładnie jednej monecie wypadł orzeł, B – na co najmniej jednej monecie wypadła reszka. Napisz, na czym polegają zdarzenia B´ i A´∩B.

zobacz rozwiązanie »


7. Określamy zdarzenia: A – będę dziś pytany z angielskiego, B – będę dziś pytany z geografii, C – będę dziś pytany z historii. Jak można zapisać symbolicznie zdarzenie: „ będę dziś pytany dokładnie z jednego przedmiotu”?

zobacz rozwiązanie »


6. Na pewnej stacji pociąg przyjeżdża punktualnie, a czasem nie. Określamy zdarzenia: A – w poniedziałek pociąg przyjedzie punktualnie, B – we wtorek pociąg przyjedzie punktualnie, C – w środę pociąg przyjedzie punktualnie. Zapisz symbolicznie zdarzenie: „ w poniedziałek i we wtorek pociąg przyjechał punktualnie, a w środę się spóźnił”.

zobacz rozwiązanie »


5. W pewnym mieście były prowadzone obserwacje pogody. Określono dotyczące losowo wybranego dnia zdarzenia: A – temperatura była powyżej 20°, B – padał deszcz, C – padał śnieg, D – temperatura nie spadła poniżej -10°, E – brak opadów, F – suma opadów nie przekroczyła 35 mm. Napisz co oznaczają zdarzenia: C∪D, A∩E, B∩F´, D´∩E, (B∪C)∩D´.

zobacz rozwiązanie »


4. Rzucamy 6 razy monetą. Zdarzenia A, B i C oznaczają: A – liczba orłów jest nieparzysta, B – liczba reszek jest mniejsza od liczby orłów, C – liczba orłów jest 2 razy mniejsza od liczby reszek. Które zdarzenia się wykluczają?

zobacz rozwiązanie »


3. Rzut kostką i monetą. Podaj zbiór zdarzeń elementarnych tego doświadczenia. A oznacza zdarzenie, w którym wypadła nieparzysta liczba oczek na kostce i reszka na monecie, B – wypadł orzeł. Wypisz zbiory zdarzeń elementarnych sprzyjających zajściu następujących zdarzeń: A, B, A∩B, A’. Czy zdarzenia A i B się wykluczają?

zobacz rozwiązanie »


2. Ze zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie polegające na wylosowaniu liczby większej od 6, B – liczby mniejszej od 10. Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zajściu następujących zdarzeń: A, B, A’, B’, A∪B, A∩B, A'∩B'.

zobacz rozwiązanie »


1. Z talii 52 kart losujemy jedną. Zdarzenia A, B i C oznaczają wylosowanie karty A – czerwonej, B – kiera, C – figury. Napisz, co oznaczają zdarzenia A∩B, B∩C, A∪C. Czy któreś ze zdarzeń A, B, C pociąga za sobą inne?

zobacz rozwiązanie »