Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 30. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa - 0 zł


Podawanie wyników doświadczenia losowego oraz ich liczby.
Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń przy pomocy klasycznej definicji prawdopodobieństwa.

10. Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych wylosowano jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – wylosowana liczba jest kwadratem liczby naturalnej.

zobacz rozwiązanie »


9. Rzut monetą i sześcienną kostką do gry. Podaj: a) zbiór zdarzeń elementarnych, b) liczbę zdarzeń elementarnych, c) zbiór zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A – wypadła reszka i parzysta liczba oczek, d) liczbę zdarzeń sprzyjających zajściu zdarzenia A.

zobacz rozwiązanie »


8. Marek i Krzysiek grają w „wojnę”. Każdy z nich ma po 26 kart z talii. Marek odkrył swoją pierwszą kartę, którą jest as kier. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – karta odkryta przez Krzyśka to as pik.

zobacz rozwiązanie »


7. Rzucamy dwiema kostkami sześciennymi. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – suma oczek na obu kostkach jest równa 8.

zobacz rozwiązanie »


6. Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – liczba orłów uzyskanych we wszystkich rzutach jest większa od liczby reszek.

zobacz rozwiązanie »


5. W torebce jest dwa razy więcej cukierków owocowych niż czekoladowych. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wyjęty losowo cukierek będzie czekoladowy?

zobacz rozwiązanie »


4. Rzucamy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A – wypadła liczba oczek będąca liczbą pierwszą.

zobacz rozwiązanie »


3. W urnie znajduje się 13 losów wygrywających i 87 losów pustych. Oblicz prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego oraz prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu pustego.

zobacz rozwiązanie »


2. W pudełku jest 5 kredek czerwonych, 3 zielone i 2 niebieskie. Wyjmujemy na chybił trafił jedną kredkę. Ile jest wszystkich możliwych wyników doświadczenia losowego i ile wynosi prawdopodobieństwo uzyskania każdego z nich?

zobacz rozwiązanie »


1. Wypisz wszystkie możliwe wyniki doświadczenia losowego oraz podaj ich liczbę. a) Rzut dwiema monetami. b) Rzut sześcienną kostką i monetą.

zobacz rozwiązanie »