Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 29. Stereometria - Pola powierzchni i objętości brył - 8 zł / 30 dni


Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych.

[ 1 2 3 4 ] powrót »

32. Dłuższa podstawa trapezu prostokątnego o kącie ostrym 45° ma długość 5, a jego wysokość jest równa 2. Oblicz objętość bryły powstałej w wyniku obrotu tego trapezu dookoła prostej zawierającej krótszą podstawę.

zobacz rozwiązanie »


31. Stożek i kula mają równe objętości. Promień podstawy stożka jest równy 8, a promień kuli jest równy 5. Oblicz wysokość stożka.

zobacz rozwiązanie »


30. W skrzyni o wymiarach 40 cm x 40 cm x 80 cm znajduje się 16 kul o średnicy 20 cm. Jaką część wnętrza skrzyni stanowi wolna przestrzeń między kulami?

zobacz rozwiązanie »


29. Promień podstawy stożka jest równy r, a kąt rozwarcia wynosi 2α. Wyznacz objętość i pole powierzchni bocznej tego stożka.

zobacz rozwiązanie »


28. Objętość stożka jest równa 240π, a pole jego przekroju osiowego wynosi 180. Oblicz z dokładnością do całości pole powierzchni całkowitej tego stożka.

zobacz rozwiązanie »


27. Tworząca stożka ma długość 12 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 25°. Oblicz z dokładnością do całości objętość tego stożka.

zobacz rozwiązanie »


26. Promień podstawy walca jest równy r, a przekątna przekroju osiowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α. Wyznacz objętość i pole powierzchni całkowitej tego walca.

zobacz rozwiązanie »


25. Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem, w którym przekątna o długości 12,4 tworzy z bokiem równym wysokości walca kąt 33°. Oblicz z dokładnością do całości objętość tego walca.

zobacz rozwiązanie »


24. Stosunek pola powierzchni bocznej do pola powierzchni całkowitej walca jest równy 2 : 3. Wyznacz stosunek wysokości do promienia podstawy tego walca.

zobacz rozwiązanie »


23. Walec o objętości 16000π otrzymano obracając wokół jednego boku prostokąt o polu równym 800. Oblicz pole powierzchni całkowitej walca.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 ]powrót »