Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 28. Stereometria - Graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe - 7 zł / 30 dni


Obliczanie liczby krawędzi i wierzchołków w graniastosłupach.
Obliczanie liczby przekątnych w graniastosłupach.
Miary kątów, długości krawędzi i przekątnych w graniastosłupach.
Obliczanie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków w ostrosłupach.
Wyznaczanie miar kątów, długości krawędzi i wysokości w ostrosłupach.
Obliczanie pola przekroju kuli.

[ 1 2 3 ] powrót »

25. W wyniku obrotu półkola dookoła prostej zawierającej średnicę otrzymano kulę. Oblicz promień tej kuli, wiedząc, że obwód półkola jest równy 10(π+2).

zobacz rozwiązanie »


24. Kulę o promieniu 12 przecina płaszczyzna odległa od środka kuli o 3. Oblicz pole otrzymanego przekroju.

zobacz rozwiązanie »


23. Siatką stożka jest ćwiartka koła o promieniu R i koło o promieniu r. Oblicz stosunek R/r.

zobacz rozwiązanie »


22. Półkole o promieniu 18 zwinięto w stożek. Oblicz wysokość tego stożka.

zobacz rozwiązanie »


21. Podstawa stożka jest kołem o obwodzie 16π. Wysokość stożka h=20. Wyznacz: α – kąt rozwarcia stożka, β – kąt nachylenia tworzącej stożka do jego podstawy.

zobacz rozwiązanie »


20. Tworząca stożka l=17, a podstawą jest koło o polu P=200,96. Oblicz wysokość stożka oraz promień jego podstawy przyjmując π=3,14.

zobacz rozwiązanie »


19. Kąt rozwarcia stożka α=60°, a jego wysokość h=12√3. Wyznacz promień r i tworzącą l stożka.

zobacz rozwiązanie »


18. Przekątna przekroju osiowego walca i jego tworząca tworzą kąt α=30°. Wyznacz promień r i wysokość walca h, wiedząc, że długość przekątnej przekroju osiowego wynosi 10.

zobacz rozwiązanie »


17. Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach 6 x 10. Wyznacz kąt nachylenia przekątnej tego przekroju do płaszczyzny podstawy walca.

zobacz rozwiązanie »


16. Wysokość czworościanu foremnego jest równa 4√6. Oblicz długość jego krawędzi.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 ]powrót »