Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 26. Stereometria - Proste i płaszczyzny w przestrzeni - 0 zł


Podawanie płaszczyzn, prostych i krawędzi wyznaczonych przez punkty w przestrzeni.
Określanie, czy proste lub krawędzie są skośne.
Podawanie płaszczyzn i krawędzi prostopadłych lub równoległych do danej prostej.

8. Proste AB i CD są skośne. Jakie jest położenie prostych AC i BD?

zobacz rozwiązanie »


7. Punkt P nie leży na prostej k. a) Ile istnieje płaszczyzn przechodzących przez punkt P i równoległych do prostej k? b) Ile istnieje prostych przechodzących przez punkt P i równoległych do prostej k?

zobacz rozwiązanie »


Stereometria. Proste i(...)

6. Podaj wszystkie wyznaczone przez wierzchołki graniastosłupa: a) krawędzie prostopadłe do prostej k, b) płaszczyzny równoległe do prostej k.

zobacz rozwiązanie »


5. Dane są dwie proste skośne k i l. Wykonaj rysunek płaszczyzny π, która nie posiada z nimi punktów wspólnych i jest do nich równoległa. Ile jest takich płaszczyzn?

zobacz rozwiązanie »


Stereometria. Proste i(...)

4. Dana jest płaszczyzna π i punkt A nieleżący na niej. Ile prostych równoległych do płaszczyzny π przechodzi przez punkt A?

zobacz rozwiązanie »


Stereometria. Proste i(...)

3. Wypisz wszystkie krawędzie wielościanu ABCDO, które są skośne do prostej AC.

zobacz rozwiązanie »


2. Punkty A, B, C, D nie leżą na jednej płaszczyźnie. Podaj wszystkie płaszczyzny wyznaczone przez każde trzy spośród tych punktów.

zobacz rozwiązanie »


Stereometria. Proste i(...)

1. Jakim zbiorem może być zbiór punktów wspólnych trzech różnych płaszczyzn?

zobacz rozwiązanie »