Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> Klasa 3 - zakres podstawowy


26. Stereometria - Proste i płaszczyzny w przestrzeni - 0 zł

Podawanie płaszczyzn, prostych i krawędzi wyznaczonych przez punkty w przestrzeni.
Określanie, czy proste lub krawędzie są skośne.
Podawanie płaszczyzn i krawędzi prostopadłych lub równoległych do danej prostej.

zobacz zadania w tej kategorii (8) »

27. Stereometria - Kąty - 0 zł

Pojęcie rzutu prostokątnego na daną płaszczyznę.
Kąt nachylenia prostej do płaszczyzny.
Kąt dwuścienny.

zobacz zadania w tej kategorii (18) »

28. Stereometria - Graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe - 7 zł / 30 dni

Obliczanie liczby krawędzi i wierzchołków w graniastosłupach.
Obliczanie liczby przekątnych w graniastosłupach.
Miary kątów, długości krawędzi i przekątnych w graniastosłupach.
Obliczanie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków w ostrosłupach.
Wyznaczanie miar kątów, długości krawędzi i wysokości w ostrosłupach.
Obliczanie pola przekroju kuli.

zobacz zadania w tej kategorii (26) »

29. Stereometria - Pola powierzchni i objętości brył - 8 zł / 30 dni

Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych.

zobacz zadania w tej kategorii (32) »

30. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa - 0 zł

Podawanie wyników doświadczenia losowego oraz ich liczby.
Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń przy pomocy klasycznej definicji prawdopodobieństwa.

zobacz zadania w tej kategorii (10) »

31. Prawdopodobieństwo - Działania na zdarzeniach - 0 zł
zobacz zadania w tej kategorii (10) »

32. Własności prawdopodobieństwa - 7 zł / 30 dni
zobacz zadania w tej kategorii (17) »

33. Prawdopodobieństwo - Reguła mnożenia - 0 zł
zobacz zadania w tej kategorii (11) »

34. Obliczanie prawdopodobieństwa - 0 zł
zobacz zadania w tej kategorii (15) »