Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 25. Ciąg geometryczny - 8 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów geometrycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego.
Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu geometrycznego.
Wyznaczenie ciągu geometrycznego.
Sprawdzanie, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.
Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Ciąg geometryczny. Zadanie 71

71. Ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym. Sprawdź, czy ciąg (bn) jest ciągiem geometrycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 70

70. Rysunek przedstawia fragment wykresu pewnego ciągu geometrycznego. Znajdź wzór na sumę n początkowych wyrazów tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 69

69. Rysunek przedstawia fragment wykresu pewnego ciągu geometrycznego. Znajdź wzór na n-ty wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 68

68. Rysunek przedstawia fragment wykresu pewnego ciągu geometrycznego. Znajdź wzór na n-ty wyraz tego ciągu oraz wzór na sumę n początkowych jego wyrazów.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 67

67. Kolejne współczynniki przy niewiadomej x tworzą ciąg geometryczny, natomiast liczba 3 jest pierwiastkiem podanego równania. Wyznacz n.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 66

66. Dany jest wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. Oblicz trzy początkowe wyrazy tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 65

65. Drugi wyraz ciągu geometrycznego jest równy 3√3, iloraz ciągu q jest równy √3. Ile początkowych wyrazów ciągu trzeba dodać, aby otrzymać 3(40+13√3).

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 64

64. Suma pięciu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego jest równa 121/2, a iloraz q jest równy 3. Znajdź pierwszy wyraz tego ciągu.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 63

63. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 10, iloraz q jest równy -2. Ile początkowych wyrazów ciągu trzeba dodać, aby otrzymać 430?

zobacz rozwiązanie »


Ciąg geometryczny. Zadanie 62

62. Oblicz sumę wszystkich dodatnich dzielników liczby 1024.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »