Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 24. Ciąg arytmetyczny - 7 zł / 30 dni


Rozpoznawanie ciągów arytmetycznych.
Wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego.
Wyznaczanie ciągu arytmetycznego spełniającego podane warunki.
Sprawdzanie, czy ciąg o podanym wzorze jest ciągiem arytmetycznym.
Obliczanie liczby wyrazów danego ciągu.
Wyznaczanie równania prostej, w której zawiera się wykres ciągu arytmetycznego.
Obliczanie sumy początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

[ 1 2 3 4 5 ] powrót »

Ciąg arytmetyczny. Zadanie 43

43. Ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym. Sprawdź, czy ciąg (bn) jest ciągiem arytmetycznym.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 42

42. Ile liczb należy wstawić między 6 i -20, aby otrzymać ciąg arytmetyczny, w którym suma wszystkich wyrazów jest równa -140?

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 41

41. Między liczby 38 i 26 wstaw pięć takich liczb, aby razem utworzyły ciąg arytmetyczny. Oblicz sumę wszystkich siedmiu liczb.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 40

40. W ciągu arytmetycznym pierwszy wyraz jest równy -10, a różnica ciągu wynosi 3. Czy istnieje taka liczba naturalna n, dla której suma n początkowych wyrazów ciągu jest równa 279?

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 39

39. Rozwiąż równanie, wiedząc, że jego lewa strona jest sumą wszystkich wyrazów skończonego ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 38

38. Rozwiąż równanie, wiedząc, że jego lewa strona jest sumą wszystkich wyrazów skończonego ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 37

37. Rozwiąż równanie, wiedząc, że jego lewa strona jest sumą wszystkich wyrazów skończonego ciągu arytmetycznego.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 36

36. Oblicz średnią arytmetyczną liczb 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 35

35. W dziesięciowyrazowym ciągu arytmetycznym suma wyrazów o numerach nieparzystych jest równa 15, a suma wyrazów o numerach parzystych jest równa 25. Wyznacz ten ciąg.

zobacz rozwiązanie »


Ciąg arytmetyczny. Zadanie 34

34. Podaj liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego, wiedząc, że suma n początkowych wyrazów wynosi -228, pierwszy wyraz ciągu jest równy -18, różnica ciągu wynosi -3.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 ]powrót »