Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 19. Wielomiany - 9 zł / 30 dni


Określanie wielomianu.
Odczytywanie współczynników wielomianu i określanie stopnia wielomianu.
Obliczanie wartości wielomianu dla danego argumentu.
Zamiana zmiennej wielomianu.
Wyznaczanie współczynników wielomianu tak, aby spełnione były podane warunki.
Dobieranie parametrów tak, aby dwa wielomiany były równe.
Działania na wielomianach. Suma, różnica, iloczyn wielomianów.
Potęgowanie jednomianów.
Potęgowanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Przekształcanie wielomianów za pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Wyznaczanie pierwiastków (miejsc zerowych) wielomianu.
Rozkładanie wielomianu na czynniki.
Rozwiązywanie równań wielomianowych.
Określanie stopni jednomianów oraz wielomianów wielu zmiennych.
Redukcja wyrazów podobnych.
Rozkład wielomianu wielu zmiennych na czynniki.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Wielomiany. Zadanie 107

107. Rozłóż wielomian dwu zmiennych na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 106

106. Rozłóż wielomian dwu zmiennych na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 105

105. Rozłóż wielomian dwu zmiennych na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 104

104. Rozłóż wielomian dwu zmiennych na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 103

103. Rozłóż wielomian dwu zmiennych na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 102

102. Rozłóż wielomian dwu zmiennych na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 101

101. Rozłóż wielomian dwu zmiennych na czynniki.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 100

100. Wykonaj działania i zredukuj wyrazy podobne.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 99

99. Oblicz wartość wielomianu dla podanych wartości zmiennych.

zobacz rozwiązanie »


Wielomiany. Zadanie 98

98. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »