Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 18. Funkcje trygonometryczne - 9 zł / 30 dni


Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.
Korzystanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych.
Rozwiązywanie równań trygonometrycznych (dla kąta ostrego).
Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych oraz miary kąta między prostą i osią x.
Obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego oraz miar kątów między nimi.
Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych z wykorzystaniem związków między funkcjami trygonometrycznymi.
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych.
Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje trygonometryczne.(...)

72. Wykaż, że sinαcosα = (m^2-1)/2, jeżeli sinα + cosα = m.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

71. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

70. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

69. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

68. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

67. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

66. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

65. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

64. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje trygonometryczne.(...)

63. Udowodnij tożsamość.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »