Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 17. Geometria na płaszczyźnie - Podobieństwo - 0 zł


Obliczanie długości boków figur podobnych.
Obliczanie skali podobieństwa figur podobnych.
Stwierdzanie, czy figury są podobne.
Pojęcia stosunku obwodów figur podobnych oraz stosunku pól powierzchni figur podobnych.
Podobieństwo trójkątów.

[ 1 2 3 4 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

31. Oblicz pole koła, jeżeli jego środek leży na przeciwprostokątnej, a pole trójkąta wynosi 324.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

30. Oblicz pole drugiego trójkąta równoramiennego, jeżeli kąty między ramionami obu trójkątów są równe.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

29. Wyznacz boki trójkąta podobnego, którego obwód wynosi 16.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

28. Oblicz pola trójkątów, na które dzielą trapez równoramienny jego przekątne, jeżeli pole trapezu wynosi 135, a jedna podstawa jest dwa razy krótsza

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

27. Oblicz stosunek pól trójkątów ABM i CDM.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

26. Punkt M dzieli cięciwę CD na odcinki, których stosunek jest równy 1 : 3. Oblicz długości tych odcinków.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

25. Wykaż, że iloczyn długości odcinków MD i MC jest równy iloczynowi długości odcinków MA i MB.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

24. Uzupełnij dane w tabelce tak, aby trójkąty o bokach a, b, c i e, f, g były podobne.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

23. Uzupełnij dane w tabelce tak, aby trójkąty o bokach a, b, c i e, f, g były podobne.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

22. Sprawdź, czy trójkąty są podobne.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 ]powrót »