Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 16. Geometria na płaszczyźnie - Twierdzenie Talesa - 0 zł


Wyznaczanie długości odcinków.
Sprawdzanie, czy proste są równoległe.
Obliczanie długości boków figur płaskich przy pomocy twierdzenia Talesa.
Stosunek długości odcinków.
Wyznaczanie wartości parametru, dla której proste są równoległe.

[ 1 2 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

12. Dla jakiej wartości m proste k i l są równoległe?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

11. O ile należy przedłużyć ramię trapezu, aby przecięło prostą zawierającą lewe ramię, jeżeli stosunek długości podstaw wynosi 1:3?

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

10. Oblicz długość odcinka AB, jeżeli stosunek długości odcinków AB i BC jest równy stosunkowi odcinków BD i CD.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

9. Oblicz długości odcinków a i b, wiedząc, że jeden z nich jest o 2cm krótszy, a ich stosunek wynosi 5:4.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

8. Na jakie części symetralna boku AB dzieli bok BC.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

7. Podaj długości boków trójkąta ABC, wiedząc, że odcinek RS jest równoległy do boku AC i stosunek długości odcinków RB i AB jest równy 5:6.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

6. Sprawdź, czy proste k i l są równoległe. Stosunek długości dcinka OA do długości odcinka AB jest równy √2.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

5. Sprawdź, czy proste k i l są równoległe.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

4. Prosta k jest równoległa do prostej l. Wyznacz x.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

3. Prosta k jest równoległa do prostej l. Wyznacz x.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 ]powrót »