Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 15. Geometria na płaszczyźnie - Trójkąt prostokątny - 0 zł


GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE (PLANIMETRIA)
Obliczanie długości boków, wysokości i długości przekątnych figur płaskich za pomocą twierdzenia Pitagorasa.
Obliczanie stosunków długości boków figur płaskich.
Obliczanie długości odcinków w okręgu przy pomocy twierdzenia Pitagorasa.
Twierdzenie o wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

[ 1 2 ] powrót »

Geometria na płaszczyźnie -(...)

18. Oblicz pole przedstawionego trójkąta prostokątnego (wykorzystaj twierdzenie o wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego).

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

17. Oblicz pole przedstawionego trapezu prostokątnego, jeżeli stosunek długości odcinków AE i EB jest równy 5:3.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

16. Oblicz długość przekątnej przedstawionego trapezu równoramiennego.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

15. Oblicz długość dolnej podstawy przedstawionego trapezu równoramiennego.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

14. Przekątna przedstawionego trapezu równoramiennego jest prostopadła do ramienia. Oblicz długość górnej podstawy trapezu.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

13. Oblicz długość boków trójkąta równoramiennego, jeżeli stosunek długości ramienia do długości podstawy jest równy 5:6.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

12. Oblicz długość przyprostokątnej BC, wiedząc, że stosunek długości przyprostokątnej AB i przeciwprostokątnej jest równy 1:4, a suma ich długości ..

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

11. Przekątne trapezu równoramiennego są prostopadłe i przecinają się w punkcie, który dzieli każdą z nich w stosunku 1:3. Oblicz obwód i pole trapezu

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

10. Stosunek długości cięciwy do długości promienia jest równy 6:5. Oblicz pole i obwód koła.

zobacz rozwiązanie »


Geometria na płaszczyźnie -(...)

9. Oblicz wysokość rombu, jeżeli przekątne mają długość d1=18 i d2=6, a długość boku wynosi 3√10.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 ]powrót »