Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 11 Funkcja kwadratowa - 9 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie współczynników we wzorze funkcji kwadratowej tak, aby wykres przechodził przez podane punkty.
Dziedzina funkcji kwadratowej.
Określanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.
Podawanie liczby rozwiązań równania kwadratowego f(x)=m w zależności od wartości parametru m.
Przesuwanie wykresów funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, współrzędne wierzchołka paraboli.
Oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej (paraboli).
Wyznaczanie argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej.
Wyznaczanie wartości największej lub najmniejszej funkcji kwadratowej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, rozwiązywanie równania kwadratowego.
Określanie liczby pierwiastków równania kwadratowego.
Wyznaczanie punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych.
Przekształcanie wzoru funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci iloczynowej.
Zastosowanie wzorów Viete’a.
Nierówności kwadratowe.
Równanie okręgu i nierówność opisująca koło.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podany układ nierówności.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] powrót »

Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

140. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S=(2,1) i stycznego do osi x.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

139. Odcinek AB jest średnicą okręgu. Napisz jego równanie, wiedząc, że A=(3,2) i B=(-5,8).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

138. Okrąg przechodzący przez punkt P=(-1,2) jest współśrodkowy z okręgiem y^2+2y=-6x-x^2-6. Napisz jego równanie.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

137. Napisz równanie okręgu o środku S=(2,-1), wiedząc, że należy do niego (że przechodzi przez) punkt P=(5,3).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

136. Zaznacz zbiór punktów, których współrzędne spełniają układ nierówności.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

135. Zaznacz zbiór punktów, których współrzędne spełniają układ nierówności.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

134. Zbadaj położenie punktów A=(2,0), B=(3,3) i C=(5,4) względem koła (x-3)^2+(y-1)^2≤4.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

133. Zbadaj położenie punktów A=(2,0), B=(3,3) i C=(5,4) względem okręgu (x-3)^2+(y-1)^2=4.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

132. Odczytaj środek i promień okręgu x^2+y^2-5=-4y.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja kwadratowa. Zadanie(...)

131. Odczytaj środek i promień okręgu x^2+y^2=144.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]powrót »