Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 09 Funkcja liniowa - 8 zł / 30 dni


Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu.
Rysowanie wykresu funkcji liniowej.
Zaznaczanie części płaszczyzny spełniającej podane warunki.
Wyznaczanie wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, stała lub malejąca.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji liniowej.
Wyznaczanie argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Równania prostych równoległych i prostopadłych.
Określanie monotoniczności funkcji.
Przekształcanie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej i odwrotnie.
Wyznaczanie punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych.
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez podane punkty.
Sprawdzanie, czy punkty są współliniowe (leżą na jednej prostej).
Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną.
Obliczanie długości odcinka (odległości dwóch punktów).
Obliczanie odległości punktu od prostej.
Obliczanie odległości między prostymi.
Obliczanie współrzędnych środka odcinka.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] powrót »

Funkcja liniowa. Zadanie 105

105. Oblicz obwód trójkąta ABC. A=(-1,-1), B=(-2,3), C=(3,1).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 104

104. Przez które ćwiartki układu współrzędnych przechodzi prosta y=-2x+1?

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 103

103. Podaj współrzędne punktu M, który leży na prostej x+y-1=0 i jest jednakowo oddalony od punktów A=(-1,0) i B=(1,2).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 102

102. Punkt M jest środkiem odcinka AB. Podaj współrzędne punktu B. A=(3,4), M=(1,7).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 101

101. Podaj współrzędne środka odcinka AB. A=(1,-7), P=(-8,0).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 100

100. Oblicz odległość między prostymi y=x i y=x-3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 99

99. Oblicz odległość punktu P=(3,-2) od prostej y=2x-1, nie korzystając ze wzoru na odległość punktu od prostej.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 98

98. Oblicz odległość punktu P=(3,-2) od prostej y=2x-1.

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 97

97. Oblicz obwód trójkąta ABC. A=(3,1), B=(4,3), C=(-2,6).

zobacz rozwiązanie »


Funkcja liniowa. Zadanie 96

96. Wykaż, że trójkąt ABC jest prostokątny i oblicz jego pole. A=(5,0), B=(3,6), C=(0,5).

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]powrót »