Matematyka ONLINE - Liceum / Technikum -> 08 Funkcje - 7 zł / 30 dni


Wyznaczanie dziedziny (zbioru wszystkich argumentów) funkcji.
Wyznaczanie zbioru wartości funkcji.
Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów spełniających podane warunki.
Rysowanie wykresów funkcji.
Odczytywanie z wykresu dziedziny i zbioru wartości funkcji, wartości najmniejszej i największej.
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji.
Odczytywanie z wykresów rozwiązań równań i nierówności.
Odczytywanie z wykresu przedziałów monotoniczności funkcji.
Przesuwanie wykresów funkcji.

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] powrót »

Funkcje. Zadanie 73

73. Dane są punkty A=(2, 0) i B=(0,2). Który z nich leży na osi odciętych, a który na osi rzędnych?

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 72

72. Dany jest wykres funkcji y=f(x). Narysuj wykresy funkcji y=f(x+4)+2 i y=f(x-1)-3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 71

71. Dany jest wykres funkcji y=f(x). Narysuj wykresy funkcji y=f(x)+2 i y=f(x)-3.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 70

70. Dany jest wykres funkcji f(x). Narysuj wykresy funkcji f(x-2) i f(x+1,5).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 69

69. Dane są wykresy funkcji y=f(x) i y=g(x). Odczytaj rozwiązania nierówności f(x)>g(x), f(x)≥g(x).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 68

68. Dane są wykresy funkcji y=f(x) i y=g(x). Odczytaj rozwiązania nierówności.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 67

67. Dane są wykresy funkcji y=f(x) i y=g(x). Odczytaj rozwiązania równania f(x)=g(x).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 66

66. Podaj przedziały monotoniczności funkcji y=f(x).

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 65

65. Z wykresu odczytaj zbiór rozwiązań nierówności f(x)≥2.

zobacz rozwiązanie »


Funkcje. Zadanie 64

64. Z wykresu odczytaj zbiór rozwiązań nierówności.

zobacz rozwiązanie »


[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]powrót »